CBT

שיטת טיפול קוגניטיבית התנהגותית שבנויה משלושה גלים, הגל הראשון החל במאה הקודמת והתבסס על תיאורטית על בק ואליס.
השיטה התבססה על תצפיות והתערבויות בעיקר בחלקים ההתנהגותיים והקוגניטיבים.
הגל השני, אותו פיתחו אותם תיאורטיקנים ורבים אחרים, התבסס על התערבויות שנעשות בהיבטיים ההתנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים.
יש להדגיש שישנם טכניקות ברורות ומובנות שכוללות בין היתר חיפוש משותף של המטפל עם המטופל של אמונות היסוד של המטופל, עיוותי החשיבה שלו ובניה משותפת של תוכנית עבודה לשינויים.
הגל השלישי כולל סוגי התערבויות של המינדפולס, ACT ועוד.

אחד היתרונות של ה-CBT, הוא משך טיפול קצר, ממוקד מטרה ומבוסס על שימוש בפרוטוקולים שעברו תקנון ותקוף.