הדרכת הורים

טכניקת עבודה המאפשרת שינוי בתוך המשפחה, פעמים רבות ללא צורך בילדי המשפחה.
הדרכת ההורים הניתנת במרכז מבוססת על שיטות אדלריניות (ממכון אדלר) ועל שיטות של ה-CBT, כמו כן על שיטות פסיכודינמיות.
הדרכת ההורים ניתנת על פי רוב לשני ההורים גם יחד ולפי הצורך מתקיימות פגישות עם כל אחד מההורים בנפרד.
בהדרכת ההורים מקבלים כלים מדוייקים לצרכים של המשפחה שלהם בשל העובדה שלכל זוג הורים מוצמדת מטפלת אישית (בניגןד להדרכת הורים קבוצתית).

באופן הזה ההורים מקבלים קשב מלא לכל אורך המפגש, כמו גם מענה ייחודי שמטרתו לענות על צרכיהם המשתנים בהתאם להתקדמות התהליך