התפתחות עפ"י פרויד

התפתחות עפ"י פרויד

התפתחות האדם זוהי התקדמות הדרגתית, שינוי מצב ומעבר לתקופה אחרת. הגורמים המשפיעים על ההתפתחות הינם: • משתנים ביולוגיים על רקע תורשתי (נטיות, אינטליגנציה) • משתנים ביולוגיים שאינם על רקע תורשתי (מצב בריאות האם, סיבוכים בלידה) • ניסיונותיו של הילד בעבר, חוויותיו. • הסביבה המשפחתית חברתית. • הסביבה החברתית הרחוקה. • הסביבה הפיזית.

קרא עוד